Nieuws

16e NRN-meeting in Spaanse krimpregio

De 16e NRN-meeting werd op 3 maart 2020 georganiseerd in de Spaanse provincie Zaragoza. NRN staat voor National Rural Network. Afgevaardigden van de NRN’s van ongeveer 20 Europese lidstaten wisselden ideeën uit over de vormgeving van het netwerk binnen het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De dag na de NRN-meeting werd een bezoek gebracht aan verschillende LEADER-projecten op het Spaanse platteland.

Het Spaanse platteland ontvolkt snel. Dit heeft grote betekenis voor dorpsgemeenschappen. Voorzieningen verdwijnen en voor de mensen die overblijven is het steeds moeilijker om te leven en te werken. Eén van die dorpjes op het ontvolkte Spaanse platteland is Aniñón. Dit dorpje werd bezocht in het verlengde van de 16e NRN-meeting. Verschillende initiatieven in het dorpje worden ondersteund vanuit het Spaanse Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Aniñón

Aniñón ligt in de provincie Zaragoza. Het dorpje had in de jaren 50 nog ongeveer 1800 inwoners, maar het inwoneraantal nam sindsdien gestaag af. Op dit moment wonen er nog ongeveer 800 inwoners.

Coöperatie Niño Jesús

Via de coöperatie Niño Jesús worden producten als wijn, olijfolie, kersen, amandelen en perziken omgezet. De coöperatie heeft grote betekenis voor Aniñón. Aan de ene kant heeft de coöperatie een economisch effect, het helpt de prijzen van landbouwproducten in de regio stabiel te houden. Maar er is ook de sociale kant, 60% van de families in het dorp is voor hun inkomen direct afhankelijk van de coöperatie en 85% indirect.

Tijdens het veldbezoek vertelt de directeur dat het werken voor de coöperatie hem anders heeft leren denken. Vijf jaar geleden kwam hij, opgeleid als iemand bij wie winst maken voorop stond, te werken bij de coöperatie,  Hij merkte dat dit niet de kern is van plattelandsontwikkeling: “Ik zag in dat het belangrijk is om de identiteit, de geschiedenis en de mensen niet te verliezen om het gebied een kans te geven.”

wijn

Kerk ‘nuestra señora del Castillo’

Boven alle huizen van Aniñón torent de kerk ‘nuestra señora del Castillo’ uit. De kerk neemt een centrale plek in en is gebouwd in mudejar stijl. Een stijl waarin moslim- en christelijke kunstvormen zijn verweven en die alleen in Spanje voorkomt. De kerk is in verschillende fases gerestaureerd en daarbij zijn onder andere LEADER-middelen ingezet.

nuestra señora del Castillo

Lifara

Er zijn ook mensen die terukeren naar Aniñón en een bijdrage vanuit LEADER kan daarbij een stimulans zijn. Na jaren in Madrid te hebben gewerkt is een echtpaar de bed and breakfast Lifara gestart. Dit initiatief sluit goed aan op de toeristische mogelijkheden die het gebied biedt. Tijdens het bezoek aan Aniñón was het ook een mooie tussenstop voor een versnapering.

De 16e NRN-meeting

De 16e NRN-meeting stond vooral in het teken van uitwisselen van ideeën over hoe de verschillende lidstaten komen tot hun nieuwe netwerk voor de volgende programmaperiode van het GLB. Alom is het bewustzijn dat het netwerk betekenis moet hebben voor zowel pijler 1 en 2 van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Nederland is ook om een bijdrage gevraagd en heeft de presentatie ‘Designing the Dutch CAP Network’ gehouden. Uit de bijeenkomst kwam echter ook naar voren dat elke lidstaat nog erg aan het zoeken is hoe de verbreding van het netwerk eruit moet komen te zien.

Uitgebreidere informatie over de 16e NRN meeting en presentaties zijn te vinden op de website van de European Network Rural Development (ENRD).