Nieuws

741 JoLa-aanvragen voor 12,9 miljoen euro (mét infographic)

Tijdens de vierde openstelling van de Jonge Landbouwers-regeling (JoLa) vroegen 741 jonge boeren en tuinders een subsidie aan om hun boerderij te verduurzamen. In totaal werd voor 12,9 miljoen euro subsidie aangevraagd. De aanvragen worden nu beoordeeld. Deze en andere resultaten en feiten over de JoLa-regeling heeft het Regiebureau POP in één beeld samengevat.

De JoLa-regeling is een van de maatregelen binnen het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) dat bijdraagt aan een vitaler en duurzamer Nederlands platteland. De subsidie is bestemd voor jonge landbouwers onder de 41 jaar. Zij krijgen het geld om te investeren in de verduurzaming van hun boerderij, na bedrijfsovername. De subsidie wordt voor de helft betaald door de Europese Unie; de andere helft financieren de provincies (cofinanciering).

Breed pallet aan investeringscategorieën

Van machines voor spitten en zaaien tot mechanische mestscheidingsinstallaties en koe-matrassen. De JoLa-maatregel kent momenteel 27 investeringscategorieën die bijdragen aan een duurzamer bedrijf. De lijst is vorig jaar, in afstemming met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), geactualiseerd om nog beter te voorzien in de wensen en behoeftes van de jonge boer. Zonnepalen zijn in 2018 het meest aangevraagd, dan volgen de elektrische voertuigen en op de derde plek staan de emissiearme vloeren.

Landelijke uniforme regeling; regionaal maatwerk

De JoLa-regeling is een landelijke maatregel. De provincies stellen de regeling open in hun gebied en bepalen op basis van het provinciale beleid welke van de 27 categorieën in hun provincie voor subsidie in aanmerking komen. Boeren kunnen hun subsidieaanvragen indienen bij RVO.nl.; ROV.nl regelt vervolgens de afhandeling van de aanvragen en de betaling.

Bij de eerste drie openstellingen van POP3 hebben in totaal 1.249 boeren een JoLa-subsidie ontvangen. Het beoordelingsproces van de vierde openstelling is momenteel in volle gang.

Voorbeeld

Op de website van Netwerk Platteland lees je een voorbeeld van de toepassing van de JoLa-regeling ‘Jonge landbouwers investeren in duurzame energie’.

Infographic JoLa-regeling