Nieuws

19 juli 2019

Het Regiebureau POP heeft op verzoek van de Europese Commissie het...

19 juli 2019

Met LEADER komen prachtige initiatieven van de grond. Via LEADER ontstaan concrete...

10 juli 2019

Op 3 juli werden op de Europese bijeenkomst 'Bio-economie: de kansen grijpen voor het...

Europa, het Rijk en de provincies werken samen aan het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Zij hebben maatregelen geformuleerd die bijdragen aan de versterking van het Nederlandse platteland.
Het programma richt zich op vijf thema's. Klik op een thema voor meer informatie.