Nieuws

19 september 2018

Er gebeurt veel op het vlak van LEADER in Nederland. Een flink aantal projecten is...

12 september 2018

Alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (...

11 september 2018

Afgelopen zaterdag heeft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV...

Europa, het Rijk en de provincies werken samen aan het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Zij hebben maatregelen geformuleerd die bijdragen aan de versterking van het Nederlandse platteland.
Het programma richt zich op vijf thema's. Klik op een thema voor meer informatie.