Nieuws

25 april 2019

Het ministerie van LNV heeft half april 2019 de...

25 april 2019

Het laatste jaar waarin innovatiesubsidie kan worden aangevraagd uit het lopende POP3-...

19 april 2019

“Jullie zijn de positieve agenda van de Europese Unie. Jullie zijn de...

Evenementen

Europa, het Rijk en de provincies werken samen aan het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Zij hebben maatregelen geformuleerd die bijdragen aan de versterking van het Nederlandse platteland.
Het programma richt zich op vijf thema's. Klik op een thema voor meer informatie.