Evenement

AgriFoodTop Symposium

Datum: 
5 juni 2019

Over 11 jaar moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% zijn gedaald. De overheid ontwikkelt samen met de industrie verschillende beleidsplannen om dat te halen. Wat heeft dit voor consequenties voor de agrifoodsector? Worden we beperkt in onze mogelijkheden of biedt dit juist kansen?

Je wordt bijgepraat over de klimaatafspraken, de bijbehorende innovatie-uitdagingen en de knelpunten en kansen van het nieuwe klimaatbeleid. In parallelsessies presenteren onderzoekers en ondernemers de kansen en uitdagingen binnen verschillende deelthema’s. Hoe gaat de veehouderij eruit zien? Welke mogelijkheden zijn er voor lokale energieproductie? Hoe kan precisielandbouw de uitstoot van broeikasgassen helpen verminderen? Hoe kun je CO2 vastleggen op het land op een economisch rendabele manier?

Medeorganisator Searious Business verzorgt een sessie voor ondernemers die hun plastic voetafdruk (en daarmee hun CO2-uitstoot) willen verlagen. In een andere parallelsessie komen de kansen voor de foodindustrie aan bod: hoe combineer je klimaatvriendelijk werken met commercieel succes? Uiteraard is er ook weer voldoende gelegenheid om jouw netwerk aan te halen en uit te breiden!

Klik op de link voor het programma.

Klik op de link om je aan te melden.

Locatie:

Leerhotel het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort