LEADER (lokale initiatieven)

Alles aan de Hang - LEADER Noardwest Fryslân

'Alles aan de Hang' wil in samenwerking met diverse partners een welzijnsprogramma en een welzijnsomgeving in en om de Dorps-kamer in Wommels creëren, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van cliënten van Patyna én bewoners van Wommels en omliggende dorpen.

Zij doen dit door een ruimte in het nieuwe woonzorgcentrum (te realiseren in het oude gemeentehuis van Wommels) waar welzijnsactiviteiten en diensten worden georganiseerd, voor, door en met de bewoners van het pand en de overige dorpsbewoners. Oftewel, een plek waar de kwetsbare ouderen samenkomen met andere inwoners van Wommels. Binnen dit project wordt allereerst de ruimte geschikt gemaakt voor de welzijnsactiviteiten. De inrichting van deze ruimte wordt bepaald op basis van de aangegeven behoeftes door inwoners van Wommels.