Blog

Breedband in Noord-Beveland

Een groep enthousiaste bewoners heeft samen met Energiecoöperatie Noord-Beveland het initiatief genomen om huishoudens in het buitengebied te voorzien van draadloos internet. De digitale ontsluiting van het buitengebied is vaak een probleem omdat de aanleg van glasvezel veel te duur is. In Noord-Beveland heeft men daar een oplossing voor gevonden. Twee zenders zorgen voor een rechtstreekse breedbandverbinding met de huishoudens in de directe omgeving. Voor 40€ per maand hebben die de beschikking over een verbinding die 30 Mb per seconde levert en voor 47,50 euro ontvangen zij 60 MB.

Het project is bottom-up tot stand gekomen. Een groep van 5 bewoners nam het initiatief. Een grotere groep van 20 mensen heeft zich ingespannen om potentiële deelnemers persoonlijk te benaderen en de benodigde 100 deelnemers te werven. Inwoners zijn via telefoon en per post benaderd om hen op de hoogte te stellen en te vragen of zij wilden deelnemen door een abonnement af te sluiten.

 Verder heeft de initiatiefgroep gesprekken gevoerd met potentiële aanbieders. De kosten bleken nogal uiteen te lopen! De keuze viel op een Zeeuws bedrijf (SkylinQ). De volgende stap was om een bedrag van 10.000 euro bijeen te brengen als startkapitaal voor het plaatsen van de benodigde apparatuur. Dankzij korte lijnen en persoonlijke contacten waren diverse organisaties (de Energiecoöperatie, ZLTO, Stichting Akkerleven, De Sociëteit) bereid om elk 2.500 euro voor te schieten in de vorm van een lening. Ook de gemeente heeft het initiatief ondersteund via een steunbetuiging richting bewoners. Toen de financiering rond was en er voldoende deelnemers waren, kon het startsein worden gegeven. De initiatiefnemers zijn nog met de gemeente in overleg om na te gaan of de adressen die nu nog geen ontvangst hebben (omdat zij bijvoorbeeld te veel achter bomen zitten) toch nog kunnen worden aangesloten.  Het gaat om ongeveer 15% van het totale adressenbestand in Noord-Beveland. Dit is technisch geen probleem, maar was voor dit project niet rendabel.

Het resultaat mag er wezen. Breedband internet is nu beschikbaar in het buitengebied voor een redelijke prijs, zonder dat er 1 cent subsidie aan te pas kwam!

Meer informatie over dit project vind je hier. Wie meer details wil weten over de totstandkoming van dit project, kan contact opnemen met initiatiefnemer Aly Wisse (alywisse@stadwijck.nl).

Noot redactie: Na het plaatsen van deze blog werden wij op 17 november opgeschrikt door het plotseling overlijden van Boy Saija. We hebben besloten zijn blog op de website te laten staan. De blog getuigt van grote betrokkenheid bij zijn werkzaamheden en het is een still getuige van onze fijne samenwerking. Boy Bedankt!