Blog

“Een gezonde bodem is de beste bescherming tegen klimaatverandering”

Het klimaat in Nederland verandert en er komen meer extreme weersituaties voor. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de landbouw en hoe kan de landbouw hierop inspelen? Dit waren de vragen tijdens de LTO-themabijeenkomst ‘Klimaatadaptatie Water en Bodem’. Gerbrand van ’t Klooster van LTO Nederland vertelt in eigen woorden over de antwoorden.

“Het klimaat verandert, dat is wel duidelijk. Het is een grote gezamenlijke opgave dit zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent remmen van de groei van de wereldbevolking en consumptiegedrag aanpassen. Maar hoe dan ook heeft klimaatverandering absoluut gevolgen voor de landbouw. Agrarische ondernemers zullen hierop in moeten spelen. Vooral een goed water- en bodembeheer is van groot belang. Niet alleen boeren en tuinders, maar ook kennisinstellingen en overheden zullen hiermee aan de slag moeten” zegt van ’t Klooster.

Klimaatverandering

Is er al een helder beeld van de veranderingen in het klimaat? “Van het KNMI heb ik begrepen dat het wel duidelijk is dat gemiddelden in het weer veranderen, maar ook dat er meer extreme weerssituaties voor komen. De gemiddelde temperatuur stijgt met 1,5 tot 2 graden in Nederland. Er valt meer neerslag in de wintermaanden; in de zomer blijft het ongeveer gelijk. En lokale zomerbuien worden intenser, vooral in het westen van het land.”

Wat zijn de gevolgen hiervan voor de landbouw? “Er zijn een paar positieve dingen te noemen: planten groeien sneller door hogere temperatuur en meer CO2 in de lucht en het groeiseizoen wordt langer. Extreme scenario’s geven aan dat in 2050 het groeiseizoen wel een maand eerder zou kunnen beginnen. Maar er zijn ook flinke risico’s. De kans op ziekten en plagen nemen toe en er zal meer schade ontstaan door extreme buien. En de toename van de verzilting in de kustgebieden natuurlijk. Misschien is dat nog wel het meest schadelijk voor de landbouw”

Van ’t Klooster geeft nog een nuancering “Het klinkt allemaal dreigend, maar als je het op Europese schaal bekijkt valt het in Nederland nog wel mee. De gevolgen in de Zuid-Europese landen zijn veel groter.”

Gezonde bodem