Blog

Erfdelen, vitaal wonen op het platteland

Steeds meer mensen zoeken naar eigen oplossingen voor wonen en werken. We zien vooral bij ouderen de ontwikkeling om kleiner te gaan wonen en  een toenemende behoefte aan intensievere contacten waarbij men elkaar kan helpen. Vanzelfsprekend is het bij nieuwe woonvormen belangrijk om minder fossiele brandstoffen te gebruiken, minder CO2 uit te stoten en tegelijkertijd de energierekening te verlagen. De ontvolking van het platteland, o.a. door schaalvergroting in de landbouw en vergrijzing, biedt mogelijkheden om op die nieuwe wensen in te spelen. Er komen gemiddeld vijf boerderijen per dag leeg!

Kleinschalig

Het concept “Erfdelen” speelt in op deze nieuwe trends. Rond een voormalig boerenerf komen maximaal vier nieuwe kleine woningen (circa 350 m3) plus een woning in de boerderij. Dit is een minimum aantal wooneenheden dat nodig is voor een vitale leefgemeenschap. Een project van die omvang past qua beleving bij de wensen van de nieuwe bewoners en bij de schaal en sfeer van het boerenerf. Bovendien is het meestal niet mogelijk om meer nieuw te bouwen dan er wordt afgebroken vanwege de zogenaamde rood voor rood regeling. Sommige gemeenten lijken daar wat soepeler mee om te gaan dan andere.

Vernieuwend en duurzaam

Allerlei vernieuwende variaties zijn binnen het concept mogelijk. Denk aan werken met gemeenschappelijke voorzieningen (schuur, eetkeuken, logeerkamers, wasserette, elektrische auto enz.), biologische tuinderij, doordacht bouwen voor een verantwoorde prijs enz.

De ontwikkeling van het concept kan plaatsvinden in eigen beheer d.m.v. collectief particulier opdrachtgeverschap. De financiering is daarbij wel een lastige hobbel om te nemen, zeker als het kleinschalig moet. De uitdaging is steeds om levensloop bestendig en zo duurzaam mogelijk te bouwen. Je moet er bijvoorbeeld in een rolstoel rond kunnen rijden.

Sociaal en zorgzaam

Het concept biedt veel mogelijkheden om allerlei zaken in gezamenlijkheid te regelen. Dat gaat van boodschappen doen tot een lift geven of  een oogje in het zeil houden.

Kennisuitwisseling

We willen de kennis en ervaring die we opdoen bij de realisatie van dit project zoveel mogelijk delen met anderen die kansen zien.  Voor nadere informatie en reacties kun je contact opnemen via de site www.erfdelen.nl