Blog

Moet Nederland deelnemen aan ELARD?

Afgevaardigden van LEADER Oost-Groningen hebben na raadplegen  en op verzoek van de andere Nederlandse LEADER-gebieden een bezoek gebracht aan Tartu in Estland. Hier vond een conferentie plaats waar 24 nationaliteiten vertegenwoordigd waren.  Deze conferentie werd georganiseerd door ELARD, (European Leader Association for Rural Development) een belangenorganisatie van alle LEADER-gebied in Europa. Oost-Groningen is bekend in Tartu, aangezien de beide regio’s al jarenlang partner zijn.

LEADER statement aan EU

De conferentie stond in het teken van 25 jaar LEADER. Wat is er in de afgelopen jaren veranderd en waar lopen we tegen aan in de toekomst? De in Nederland breed gedragen mening dat LEADER in de loop der jaren steeds complexer is geworden, wordt door heel Europa gedeeld. Het gebrek aan vertrouwen bij de betrokken overheden is een groeiend probleem. Regeldruk stijgt zowel op Europees niveau als bij de lidstaten, die er nog een schep bovenop doen. Niet alleen in Nederland dus. Hoewel een Schotse spreker ons land goed wist te typeren: “ik ken een paying agency die alle bonnetjes van elk project controleert. En het land kent 22 LEADER-gebieden! Een Duitse spreker vertelde over de situatie in zijn land, waar hij door regeldruk en de kosten die dat met zich meebrengt initiatiefnemers zag afhaken. Herkenbaar dus. Het doel van de conferentie was om een “declaration” op te stellen die aan de Europese Commissie wordt overhandigd. In dit statement staat een dringend verzoek van alle LEADER-gebieden om de structuur van LEADER weer terug te brengen naar een niveau dat het weer bereikbaar wordt: een bottom-up-programma voor en door landelijke regio’s.

Internationale contacten

Ondanks het uitgebreide en dichtgetimmerde programma was er toch de gelegenheid om met collega’s uit andere landen te praten. Een dergelijke bijeenkomst blijkt zeer interessant voor het opdoen van nieuwe internationale contacten. Zo bleek met name de problematiek en de werkwijze in Zuid-Zweden erg overeen te komen met die in Oost-Groningen. Wellicht zijn er toekomstige samenwerkingsprojecten in het verschiet, die dan hun oorsprong hebben gevonden bij de bijeenkomst in Estland.

Wat doet ELARD

ELARD houdt zich met thema’s bezig als LEADER in de toekomst, de mogelijkheid van multifunding (financiering van LEADER uit meerdere Europese programma’s) en oefent invloed uit op de besluitvorming in Brussel. Hiertoe  houden ze enkele malen per jaar vergaderingen, al dan niet via skype, en organiseren ze conferenties als deze in Tartu. Een intensieve en tijdsintensieve bezigheid is het, vanwege het volle programma en vanwege de heen- en terugreis, die samen 2 dagen kostten. Maar daar staat tegenover dat  ELARD een laagdrempelig en belangrijk platform is om invloed uit te oefenen op Europees niveau. Het zou daarom goed zijn als Nederland als lidstaat zou participeren in ELARD. Hiervoor is echter een nationaal platform nodig, een national rural network zoals ze in vele landen hebben, bijvoorbeeld in Estland en Finland. Zweden heeft het  speciaal voor de toetreding tot ELARD opgericht in 2015. Nederland heeft in zekere zin een national rural network, in de vorm van het Netwerk Platteland. Toetreden tot ELARD is op twee manieren haalbaar: Netwerk Platteland uitrusten om in ELARD te participeren of om namens alle LAG’s in Nederland een LEADER-platform op te richten dat het land vertegenwoordigd in ELARD. Van beide constructies zijn voorbeelden in Europa voorhanden.

Jarne Heuff & René Perton (LEADER Oost-Groningen)