Blog

Nieuw werk op het platteland

Er stond een bericht in de krant dat de banenkrimp in land- en tuinbouw de komende jaren doorzet. In de periode 2016 tot 2020 zullen naar schatting 7500 voltijdbanen verdwijnen. Het gaat vooral om de afname van het aantal agrarische ondernemers. Een treurig bericht, vooral omdat het een bericht is dat elk jaar terugkomt. Bij mij roept het de vraag op of er daarvoor wat in de plaats komt.

Economische waarde van de landbouw

De vraag is dus hoe de werkgelegenheid in de gebieden waar de agrariërs werken en wonen zich ontwikkelt. Voor het gemak noem ik dat nu even het platteland. De plattelandsprofessor Dirk Strijker heeft laten zien dat zelfs in de meest agrarische gemeenten van Nederland maar een klein deel van het inkomen op het platteland, zo rond de 10%, uit de landbouw komt. Bovendien weten we dat de economische toegevoegde waarde van de Nederlandse land en tuinbouw voor twee derde in de steden zit.

Als de staatssecretaris van Landbouw bij herhaling en trots vertelt dat we na de VS de grootste exporteur van landbouwproducten zijn, dan zit het grootste deel daarvan in en om de stad (Schiphol, haven Rotterdam, universiteiten en hogescholen enz.)  Zijn de boeren en landbouwproductie dan niet belangrijk? Zeker wel, maar steeds minder boeren kunnen steeds meer en betere producten maken die als basis voor andere producten dienen.

Hoe gaat het met de plattelandseconomie

Bij mij roept dat de vraag op hoe het met de plattelandseconomie is gesteld. Op het platteland wordt ik niet vaak getroffen door voorbeelden en gevoelens van armoede. Zo te zien gaat het best goed.  Ik hoorde over een PR-man van een groot en beroemd orkest, die in een klein dorp is gaan wonen. Daar doet ie z’n werk en af en toe moet ie naar de stad voor een vergadering. Waar werkt die man dan eigenlijk, economisch gesproken? In de stad of in dat dorp? Voor mij illustreert het weer eens de onontwarbare verweving van stad en land. Nederland is geen dichtbevolkt land maar een lege stad.

Je kan je focussen op de nadelen van het wonen en werken op het platteland. De “minder-kant”. Iedereen kan daar vele voorbeelden van noemen. Maar je kunt ook naar de “meer-kant” kijken. Dat je op het platteland kan genieten van een donkere sterrenhemel, een mooi landschap of zeldzame natuur. Ontstaat er nieuwe werkgelegenheid die op deze waarden van het platteland zijn gebaseerd? Kunnen deze vormen van bedrijvigheid de rol van de landbouw overnemen?

Nieuwe initiatieven

Ik zie wel enkele voorbeelden van initiatieven, waarbij ‘de waarden van het platteland’ worden benut.  Ik noem het voorbeeld van Eline van der Veen die het initiatief Seats4Silence aan het uitbouwen is met een netwerk van ondernemers die haar filosofie ondersteunen.

De afgelopen jaren is het concept Seats4Silence uitgegroeid tot een bijzonder netwerk van natuurlijk gelegen accommodaties. Momenteel zijn er bijna twintig locaties in drie regio’s aangesloten bij Seats4Silence. Zij delen hun liefde voor hun buitenlocatie door verhuur van groepsruimten, aanbieden van flexplekken, gezonde catering, overnachtingen en kleinschalige activiteiten in de natuur. Seats4Silence is verbonden met het grote netwerk van het ontmoetingsconcept Seats2meet.com.

Ik nam deel aan een bijeenkomst die ging over de volgende stap. Namelijk de ambitie om nog meer mensen en organisaties te laten profiteren en aan te laten sluiten bij een groeiend en bloeiend Seats4Silence. Zo’n 25 ondernemers op het platteland kwamen bij elkaar om te onderzoeken hoe Seats4silence zich verder kan ontwikkelen. Van “discover” naar “dream” naar “design”. De uitwerkingen pasten goed in  het  concept van Seats4Silence. Toch weer een mooi voorbeeld van nieuw  ondernemen op het platteland. Hier vind je meer informatie.