Blogs

Ger de Peuter

In transitie

Bij het begin van een nieuwe jaar hoort enige reflectie.

Ger de Peuter

Duizelingen

De LNV-visie, kringlooplandbouw, Klimaatakkoord, Deltaplan Biodiversiteit, Deltaplan Agrarisch Natuurbeheer, Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland, de Bodemstrategie, Nationaal Strategisch P

Ger de Peuter

De toekomst van het Platteland

Er gebeurt veel en het bruist van de energie op het platteland, maar is het afdoende om het tij te keren?

Ger de Peuter

Over boeren en burgers

De zomer is in Nederland al uitzonderlijk vroeg aangebroken en dat merk je als je door het landschap rijdt.

Ger de Peuter

Een bewogen maand

Het is alweer een maand geleden dat ik mijn laatste blog voor het Netwerk Platteland schreef.

Ger de Peuter

Eenheid in verscheidenheid

Op 13 februari nam ik voor het eerst deel aan een bijeenkomst van de European National Rural Networks in Rome. Die bijeenkomst verliet ik met een dubbel gevoel.

Ger de Peuter

Pauw

POP3: Halfvol of half leeg?

“Welkom in POP-land” waren zo’n beetje de eerste woorden van begroeting toen ik twee maanden geleden aantrad als interim directeur Regiebureau.

Thamar Kok

Innovatie in breder perspectief

Om innovaties te stimuleren is het van belang om een goed klimaat te creëren. Door bijvoorbeeld mensen bij elkaar te brengen en uitwisseling van ideeën mogelijk te maken.

Kees Anker

recht foto: vrijloopstallen.nl

Denk goed na over de koers van je bedrijf

Kees Anker

Slimme technologie voor precisielandbouw

Onlangs was ik bij de startbijeenkomst in Nederland van netwerk Smart-Akis.

Netwerk Platteland

Moet Nederland deelnemen aan ELARD?

Afgevaardigden van LEADER Oost-Groningen hebben na raadplegen  en op verzoek van de andere Nederlandse LEADER-gebieden een bezoek gebracht aan Tartu in Estland.

Boy Saija

Breedband in Noord-Beveland

Een groep enthousiaste bewoners heeft samen met Energiecoöperatie Noord-Beveland het initiatief genomen om huishoudens in het buitengebied te voorzien van draadloos internet.