LEADER (lokale initiatieven)

Coöperatieve winkel Gedeelde Weelde - LEADER Zuid-Limburg

De Coöperatie Gedeelde Weelde realiseert in 2017 de eerste coöperatieve voedings- en levensmiddelenwinkel in Maastricht. De winkel kent een volledig assortiment voor dagelijkse boodschappen. Consumenten,  producenten en winkeliers zijn samen eigenaar van de winkel en bepalen samen wat er in de schappen ligt en waar en hoe dat geproduceerd is.

Uitgangspunten zijn dat alle producten zijn met respect voor de omgeving (milieu, natuur, landschap) zijn geteeld en dat er sprake is van faire prijzen. Waar mogelijk worden producten betrokken bij landbouwondernemers en andere producenten op het omringende platteland van de Zuid-Limburg. De coöperatie wil nadrukkelijk burgers en boeren direct met elkaar in verbinding brengen. Daarvoor organiseert zij naast het winkelbedrijf ook activiteiten als discussie- en themabijeenkomsten, excursies naar boerderijen, eettafels en kookworkshops.

Coöperatieve winkel Gedeelde Weelde