Evenement

Cursus de toepassing van biomassa in de biobased en circulaire economie

Datum: 
8 november 2018 t/m 9 november 2018

Deze twee-daagse cursus geeft een breed inzicht in de de biomassaketen van bron tot verwerking naar chemicaliën, producten, energie en transportbrandstoffen. Biomassa is buitengewoon divers in voorkomen en samenstelling en kan op vele manieren geproduceerd worden. De cursus geeft een breed overzicht van alle toepassingen en de verbanden daartussen, zodat u inzicht krijgt in de mogelijkheden om efficiënt en economisch met schaarse grondstoffen om te gaan.

Deze cursus is interessant voor iedereen die initiatieven ontplooit op het gebied van de Biobased Economy: producenten en verwerkers van grondstoffen en bijproducten uit de voedings-, genotmiddelen- en de agro-industrie, chemische industrie, transportbrandstoffenbranche en elektriciteitssector. Ook beleidsmakers bij de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en faciliterende bedrijven en instellingen worden van harte uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.

Na afloop van de cursus zijn de technische aspecten, beleid, regelgeving en duurzaamheid in de Biobased Economy aan bod geweest. Hiermee kunt u, als speler in de Bio-Economy uw rol als leverancier of als producent beter positioneren. U heeft kennis van de hoeveelheid biomassa die beschikbaar is, conversiemogelijkheden, bioraffinage, chemicaliën, kwaliteit, prijs en duurzaamheid.

Meer informatie vindt u op de website van de WUR.

biobased