Nieuws

De kracht van netwerken op networX

“Jullie zijn de positieve agenda van de Europese Unie. Jullie zijn de toekomst!,” sprak Margaritis Schinas, hoofdwoordvoerder van de Europese Commissie, op de Europese conferentie NetworX. Zijn toespraak vulde de zaal met energie. Hij nam het woord na Europees Commissaris voor Landbouw, Phil Hogan, die de conferentie opende. Hogan ging onder meer in op de uitdagingen van het toekomstige Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de verbreding van het rural network. De ENRD (het Europese Netwerk Plattelandsontwikkeling) vierde met NetworX zijn 10-jarig bestaan. De conferentie vond plaats op 11 en 12 april 2019 in the EGG in Brussel. Het Regiebureau POP coördineerde de Nederlandse bijdrage aan NetworX.

Met de conferentie wilde de ENRD de waarde van netwerken voor het Europese plattelandsprogramma (POP) laten zien, de resultaten tot nu toe presenteren en proactief samen vooruitkijken naar de toekomst. Dat gebeurde door het uitwisselen van kennis en ervaringen via sprekers en in workshops. Daarnaast werd een ‘marktplein met spotlightpodium’ georganiseerd. Hier presenteerden lidstaten activiteiten waar zij als land trots op zijn en die relevant zijn voor het platteland van Europa. Ook was er volop gelegenheid om te ontmoeten, bij te praten en te netwerken.

Nederland op NetworX

Het Regiebureau POP coördineerde de Nederlandse bijdrage aan NetworX. Die bestond uit een korte terugblik op de eerste maanden van 2019 tijdens de openingssessie door Elona Moerdijk, adviseur bij de Network Support Unit van het Regiebureau; een presentatie op het spotlightpodium; en de invulling van de stand op het marktplein.

Voor het geven van een LEADER-workshop waren Juliëtte Huis in ’t Veld, coördinator van LAG noordoost Twente, en Giny Hoogeslag, coördinator van de Kracht van Salland, door de ENRD gevraagd. Harm Brinks, adviseur bij Delphy, droeg bij aan een workshop over EIP-Agri.

 

Giny Hoogeslag en Juliëtte Huis in ’t Veld tijdens een LEADER-workshop.

Grutto in de spotlights

Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur, vertelde op het spotlightpodium als boer en ‘storyteller’ over de waarde van de agrarische collectieven voor het Nederlandse platteland. Hij riep Europa op om de Nederlandse werkwijze om de biodiversiteit op het platteland te herstellen een plek te geven in het toekomstige GLB.

 

Alex Datema over de agrarische collectieven.

Om zijn verhaal kracht bij te zetten gebruikte Alex Datema vier panelen, geïllustreerd door sneltekenaar Jefta Bade. De grutto, onze nationale vogel, speelt in zijn verhaal de hoofdrol.

“De grutto staat aan de top van de voedselketen. Als het niet goed gaat met de grutto, dan is er ook wat aan de hand met het grasland en met de bodem. De grutto wordt steeds zeldzamer. En dat komt door de manier waarop we nu ons land verbouwen, die is niet ‘volhoudbaar’. Om het tij te keren, hebben we met z’n allen een kanteling in ons denken nodig. Namelijk van ‘ik ga het zelf oplossen op mijn boerderij’ naar een gebiedsgerichte aanpak. Dat organiseren we in Nederland bottom-up, in collectieven van boeren. Ik zou graag zien dat dit systeem op Europees niveau ingebed wordt.”

Paneel 1

Paneel 2

Paneel 3

Paneel 4

Illustratie: Jefta Bade

Kipster op de netwerkmarkt

De Nederlandse bijdrage aan de markt bestond uit een stand met Kipster. Deze pluimveehouderij wil hennen en hanen houden op een duurzame manier met respect voor dierenwelzijn. Kipster ontving een POP-subsidie voor de ontwikkeling van een CO2-neutraal kippenvoer en voor het maken van een ‘opfokhok’ voor hanen. Op die manier kunnen haantjes opgroeien en verwerkt worden in vleesproducten. In de reguliere pluimveehouderij worden de haantjes vergast, nadat zij uit het ei komen. Daarnaast wil Kipster voor het hanenvlees een 3-sterren Beter Leven Keurmerk ontwikkelen; voor kippen bestaat dit keurmerk al.

De kracht van netwerken volgens co-founder Ruud Zanders van Kipster:

  • Ga aan de slag met mensen uit verschillende sectoren. De truc is om buiten je eigen kring van collega-boeren te kijken. Ik werk bijvoorbeeld samen met een marketeer en duurzaamheidsexpert, beiden wonen in de stad.
  • Werk ook nauw samen met maatschappelijke organisaties. Ze hebben ideeën over hoe de wereld er over 30/40 jaar uitziet. Het is goed om te zien welke stappen je nu kunt nemen om dat wereldbeeld in 40 jaar te realiseren. Werk mét elkaar en niet tegen elkaar.
  • Neem gelijk de afzetkant in je plannen op. Ik heb supermarkt Lidl bij mijn plannen betrokken.
  • Kies een geïntegreerde aanpak. Probeer bij te dragen aan alle maatschappelijke opgaven, en focus niet alleen op fijnstof of alleen op diervriendelijkheid.

De stand van Kipster op het marktplein.

Kipster genomineerd voor Rural Inspiration Award

Tijdens NetworX reikte Eurocommissaris Phil Hogan de Rural Inspiration Award uit. Kipster was een van de 176 genomineerden voor die prijs. Kipster won niet, maar hoorde bij de 5 finalisten in de categorie Improving competitiveness.

Phil Hogan schudde Ruud Zanders de hand terwijl hij de Kipster-stand bezocht.

Opbrengsten en presentaties

De ENRD heeft de presentaties en opbrengsten uit de workshops beschikbaar gesteld op zijn website. Wil je alvast wat sfeer proeven in de vorm van foto’s en korte berichtjes, kijk dan op het Twitter- en Facebook-account van het Netwerk Platteland, of zoek op #RuralNetworking en #NetworX.