LEADER (lokale initiatieven)

De virtuele poort naar het Haaksbergerveen, voor iedereen! - LEADER Zuidwest Twente

In dit project wordt een historische schaapskooi uit dit gebied (een “Buurser schoapsschot”) opnieuw gebouwd en ingericht als interactie, informatie- en educatief centrum als poort naar het achterliggende Haaksbergerveen. Bij de inrichting wordt gebruik gemaakt van nieuwe technieken zoals een interactieve veenbeleving met virtual reality en touch screens waardoor een nieuwe natuurbeleving ontstaat voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Ook zal er een rustpunt worden ingericht aansluitend op de aanliggende Flamingoroute. In het project wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Lankheet (beheerders/eigenaar van de 3 grote Haaksbergse natuurgebieden) verenigd met andere Haaksbergse organisaties in de Groene Waaier. Zij zullen ook van dit centrum gebruik gaan maken middels arrangementen voor nieuwe doelgroepen ouderen/
gehandicapten/schooljeugd). 

Haaksbergerveen