Webform

×

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Deelnameformulier nationale Netwerkconferentie POP3 2019

Graag nodigt het Regiebureau POP je uit om deel te nemen aan de nationale Netwerkconferentie POP3 (#POP3con2019). Hieronder vind je info over het programma en de workshops. Opgeven voor de workshops kan op de dag zelf. Scroll even naar beneden om je gegevens in te vullen.

Datum:  Donderdag 7 november van 9.00 tot 17.00 uur
Locatie: 
De Veerensmederij, Soesterweg 330 in Amersfoort (in de directe omgeving van het station)
Thema: 
Wat een boer niet kent, weet ’ie niet – over kennisdelen op het boerenerf

Programma

09.00:  Ontvangst met koffie en thee
10.00:  Opening
10.45:  Joris Lohman over kennisdelen in tijden van transitie. Joris Lohman is directeur van Food Hub.
11.30:  Workshopronde 1
12.45:  Lunch
13.30:  :  ‘Intermezzo’ met Ad
Tabak en Ger de Peuter over de overgangsjaren tussen POP3 en het Nieuwe GLB. Ad Tabak werkt als Programmamanager Nationaal Strategisch Plan (NSP) bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ger de Peuter is directeur van het Regiebureau POP.
14.15:  Workshopronde 2
15.30:  Plenaire afsluiting
16.00:  Netwerkborrel

Workshops

1. De kracht van peer-to-peer learning

Boeren leren veel van andere boeren. Een veelgebruikte methodiek is demo-projecten. Boeren kunnen met eigen ogen zien welke vernieuwingen worden toegepast bij een boer met een vergelijkbaar bedrijf of bij een onderzoeksinstelling. In deze workshop nemen we kennis van een praktijkvoorbeeld, horen we over belangrijke aandachtspunten bij demonstraties en gaan we in gesprek over de vraag wat demonstraties voor beleid en praktijk opleveren.

2. De kracht van digitalisering: over het gebruik van data

In een landbouwbedrijf is veel data beschikbaar. Wat kun je zoal met deze data doen om je bedrijfsvoering te optimaliseren en de omgeving minder te belasten? In deze workshop deelt een akkerbouwer en adviseur de transformatie van data naar bedrijfsinformatie vanuit eigen ervaring. We gaan in op het inzetten en delen van deze data, nu en in de toekomst, voor korte termijn en lange termijn.

3. De kracht van verdienmodellen

Als je rood staat, kan je niet groen denken. Voldoende netto inkomen voor de boer is essentieel om een transitie in de landbouw te kunnen bereiken. In deze workshop wordt een overzicht gegeven van verdien- en bespaarmogelijkheden in de agrarische sector. Je onderzoekt welke kennis nodig is om de boer te steunen bij het toepassen van een ander verdienmodel, welke kennis nog ontwikkeld moet worden en hoe de kennis heb best ‘landt’ op het boerenerf.

4. De kracht van de kennisketen

Ons Nederlandse agrarische kennissysteem staat van oudsher bekend om de goede samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Maar hoe ziet dat er nu uit in de praktijk? De workshop geeft je aan de hand van een POP3-innovatieproject inzicht in de kracht van samenwerken met een diversiteit aan partners in de kennisketen. Ook nodigen we je uit mee te discussiëren over wat nodig is om de kracht van de kennisketen verder te versterken.

5. De kracht van het gebied

Iedereen heeft het erover, gebiedsgericht aanpakken van maatschappelijke opgaven. Maar hoe doe je het dan samen? Hoe krijg je mensen aan tafel die hun kaarten open willen neerleggen? In deze workshop gaan we met twee inspirerende deskundigen aan de slag. Deze deskundigen hebben ervaring met de pilots voor duurzame landbouw en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Met deze workshop ontdek je zelf hoe je de kracht van jouw gebied kunt herkennen en versterken.

6. De kracht van luisteren

In het innovatielab ‘Voor de oogst van morgen’ is een groep mensen met elkaar aan de slag gegaan om prototypes te ontwikkelen die bijdragen aan een transitie naar een duurzaam natuur-, landbouw- en voedselsysteem. In deze workshop word je uitgenodigd om te luisteren en je oordeel op te schorten.Je krijgt een inkijk in wat het innovatielab is. Je ervaart hoe er in het lab gewerkt wordt. En je ontdekt welke innovatieve ideeën in ontwikkeling zijn, de prototypes: o.a. Boeren Burgers Broeikas Budget, Collectieve kernwaarden van Landschap, Biodiversiteit bereik je samen en Toekomstbestendige bedrijfsovername.

7. De kracht van serious gaming: ‘Red de bij, data erbij’

Maak kennis met de serious game ‘Data erbij’. In het spel gebruik je vaardigheden zoals samenwerken, luisteren en verbinden om voldoende data te verzamelen en te verwerken om de bijenpopulatie te redden. Je ervaart dat je door het spelen van een spel op een uitdagende manier kennis kunt overbrengen en vaardigheden kunt oefenen. Na ‘Data erbij’ ben je je bewust van het belang en de mogelijkheden van data voor jouw werkveld. En als bonus heb je misschien wel de wereld gered van de ondergang.

Ja, ik kom naar de nationale Netwerkconferentie POP3 2019, en laat mij verrassen! (#POP3con2019)