Water

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland en de Unie van Waterschappen, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. DAW wil agrarische ondernemers faciliteren en de samenwerking met de waterschappen bevorderen. DAW doet dit door gebiedsprocessen te starten en het delen van kennis en praktijkervaringen tussen agrariĆ«rs te stimuleren. Wateropgaven die zo kunnen worden aangepakt zijn bijvoorbeeld verontreiniging van het water met te veel meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, bodem en kringlopen, te veel dan wel te weinig water.

Projectenkaart

Op de DAW-website is een projectenoverzicht en een projectenkaart (zie screenshot hiernaast) met waterprojecten te vinden. Dit overzicht wordt nog verder aangevuld met projecten die bijdragen aan het realiseren van de wateropgave.

Inspiratie

Projecten waarin precisiebemesting wordt gebruikt

Schoon erf, schoon water (Drenthe)

 

DAW logo