Nieuws

Deltaplan Biodiversiteit gelanceerd

Diverse organisaties hebben 19 december 2018 in Den Haag het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gelanceerd, onder leiding van hoogleraar Ecologie Louise Vet. Het Deltaplan is een initiatief van organisaties vanuit de hele keten: kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. In het eerste kwartaal van 2019 reageert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op het Deltaplan aan de Tweede Kamer.

Bijzonder is dat al deze partijen eensgezind de handen ineen slaan voor behoud en herstel biodiversiteit. Zij doen dat door commitment uit te spreken en ambities te presenteren om bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit. Uitgangspunt is dat zorg voor biodiversiteit door grondgebruikers – openbare ruimte, natuurgebieden en boerenland – gewaardeerd moet worden.

Deltaplan en media

Het deltaplan is te vinden op de website Samen voor biodiversiteit. Diverse media hebben aandacht aan het Deltaplan besteed. Zo is op Radio EenVandaag een interview met Louise Vet en een reactie van minister van LNV, Carola Schouten, terug te beluisteren.

Vervolg plan en reactie overheid

Nu het plan gelanceerd is, gaan de kwartiermakers met volle energie verder om meer partijen aan te laten sluiten. Ook zoeken ze het overleg om de aanpak die zij hebben ontworpen voor het volgen en belonen van prestaties, gecombineerd met monitoren van de biodiversiteit te implementeren. Tot slot is er een governance nodig om deze inzet en betrokkenheid langjarig te steunen.

In het eerste kwartaal van 2019 stuurt het ministerie van LNV, in afstemming met andere departementen en de provincies, een reactie op het Deltaplan aan de Tweede Kamer

Zilverreiger (fotograaf: Rob Poelenjee)