Nieuws

Deskundigen gezocht voor Focus Groups van EIP-AGRI

Binnenkort starten weer 3 nieuwe Focus Groups in het kader van het European Innovation Partnership voor de landbouw (EIP-Agri). Focus Groups zijn tijdelijke groepen van experts die zich richten op een specifiek onderwerp en kennis en ervaring delen. Elke groep onderzoekt praktische, innovatieve oplossingen voor problemen of kansen in de landbouw. De Focus Groups komen tweemaal bijeen en maken een rapport met conclusies en aanbevelingen over het thema. Deelnemers worden gezocht voor de onderwerpen:

  • New feed for pigs and poultry
  • Protecting fruit production from frost damage
  • Reducing food loss on the farm

Heb je praktische ervaring of specifieke kennis over deze onderwerpen, solliciteer dan voor één van deze groepen. Deelnemers worden gezocht met ervaring in de praktijk of in het onderzoek. Meld je aan voor 3 april. De eerste bijeenkomsten vinden plaats in juni.

New feed for pigs and poultry

De varkens- en pluimveesectoren gebruiken veelal geïmporteerd mengvoer.  Dit brengt allerlei negatieve effecten voor het milieu met zich mee. Hoe kan je ervoor zorgen dat er alternatieve diervoer producten van hoge kwaliteit in Europa wordt geproduceerd. Dit kan gaan om plantaardig afval, bijproducten uit de non-foodindustrie of ongebruikelijke bronnen zoals algenproductie, microbiële biomassa en producten op basis van insecten. De Focus Group zal kijken naar interessante alternatieven. Vooral gericht op het verminderen van de gevolgen voor het milieu.

Protecting fruit production from frost damage

Vorstschade komt in de fruitteelt steeds vaker voor. Hierdoor wordt de opbrengst en/of de productkwaliteit aangetast. Er zijn een aantal vorstbeschermingsmethoden (gegevens, hulpmiddelen, kennis en technologieën) beschikbaar voor fruittelers om het hoofd te bieden aan weers- en klimaatgerelateerde problemen in de fruitproductie. Het kiezen van de beste bescherming hangt af van allerlei factoren. De Focus Group zal kijken naar Best Practices en toepasbare technieken. Ook problemen en kennislacunes worden geïdentificeerd.

Reducing food loss on the farm

Jaarlijks wordt ongeveer 88 miljoen ton voedsel verspild in de EU. De voedselverspilling in de landbouw wordt geschat op 9 miljoen ton. De EU streeft  halvering van deze verspilling in 2030. Alle spelers in de voedselketen hebben een rol te spelen bij het voorkomen en verminderen van de voedselverspilling Dit betreft de producenten van voedingsmiddelen (boeren en verwerkers) tot degenen die voedsel beschikbaar stellen voor consumptie. In de Focus Group worden methoden onderzocht waarmee de voedselverspilling kan worden verminderd.