Nieuws

Deskundigen gezocht voor nieuwe Focus Group over onkruidbeheer in de akkerbouw

Er worden deskundigen gezocht voor twee op te starten EIP-AGRI Focus Groups met als onderwerpen:

- Non-chemical weed management in arable cropping systems
- Pests and diseases of the olive tree

De eerste Focus Group 'Niet-chemisch onkruidbeheer in de akkerbouw' is interessant voor deelnemers uit Nederland. Heb je praktische ervaring met of specifieke kennis over dit onderwerp? Solliciteer dan voor deze Focus Group. De sluitingsdatum voor aanmelding is maandag 10 september 2018. Klik voor informatie en de mogelijkheid voor aanmelding.

Focus Group 'Niet-chemisch onkruidbeheer in de akkerbouw'

De eerste vergadering is 21-22 november 2018. Onkruid concurreert met gewassen om water, voedingsstoffen en zonlicht. Sommige onkruiden kunnen ook een gastheer zijn voor plagen en ziekten, die overgedragen kunnen worden op de gewassen. Onkruid wordt dus bestreden omdat het de gewasopbrengst en -kwaliteit bedreigt.  De meest voorkomende onkruidbeheersing is het gebruik van herbiciden. Pesticiden in het algemeen hebben echter nadelige effecten op het milieu, op niet-doelwitorganismen en op de gezondheid van mens en dier. Daarom is het beleid van de EU erop gericht  de afhankelijkheid van pesticiden te verminderen door een meer geïntegreerde benadering.

Het ontwikkelen en / of bevorderen van niet-chemische bestrijding van onkruid kan bijdragen aan het verminderen van de risico's die verbonden zijn met het gebruik van herbiciden. Deze technieken variëren van preventieve tot curatieve strategieën (bijvoorbeeld vruchtwisseling, teeltsystemen, grondbewerking, mechanische onkruidbestrijding, gebruik van alternatieven voor kritieke werkzame stoffen) en bestrijken zowel de organische als de conventionele sectoren. De Focus Group zal een overzicht maken van de kansrijke methodieken en de leemtes in praktische en wetenschappelijke kennis in beeld brengen.