Nieuws

Digitale special ‘De boer in de keten’ is uit!

Het eerste themanummer in 2020 gaat over de boer in de keten. De waarde van korte ketens is door de coronacrisis nu nog actueler. Net als de eerdere specials, heeft het Regiebureau POP deze uitgave gemaakt in samenwerking met de netwerkpartners.

Natuurlijk, er was al aandacht voor korte ketens, mede door de LNV-visie over kringlooplandbouw en het rapport van de TaskForce Verdienmodellen. Maar door COVID19 staat dit thema nog meer in de belangstelling.

De coronacrisis treft de samenleving hard en zet oude vanzelfsprekendheden in een ander daglicht. Zo komen initiatieven met rechtstreekse verkoop aan de consument verder tot bloei. Steeds meer consumenten weten de weg naar de boerderij te vinden en te waarderen.

Hoe draagt POP3 bij?

Met de inzet van geld uit het Europese Plattelandsontwikkelingsfonds wordt door het Rijk en de provincies volop ingezet op het versterken van de korte keten. Dit themanummer laat aansprekende voorbeelden zien van mooie initiatieven om de relatie tussen boer en consument en de positie van de boer in de keten te versterken. Het is goed om te merken hoeveel agrarisch ondernemers en consumenten zich daarvoor willen inzetten. En korte ketens gaat niet alleen over het verminderen van schakels tussen producent en consument, het heeft ook effect op bijvoorbeeld de vrijetijdseconomie, gezond eten en landschapsbeheer.

Specials

Naast de reguliere nieuwsbrieven maakt het Regiebureau POP themanummers, zogenoemde specials. Hiermee brengen we projecten in beeld die subsidie ontvangen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

Bekijk eerdere themanummers: