Nieuws

Ding mee naar de ENRD Rural Inspiration Award 2020

Ken jij een POP3-project met focus op bio-economie en klimaat? En wil je zorgen voor meer bekendheid van je POP3-project op Europees niveau? Doe dan mee met de Rural Inspiration Awards 2020! Stuur vóór 15 februari 2020 een e-mail naar het Regiebureau POP om jouw project aan te melden.

Na het grote succes van vorig jaar organiseert de ENRD (het Europese Netwerk Plattelandsontwikkeling) opnieuw de Rural Inspiration Awards. Elk Netwerk Platteland van de EU-lidstaten is gevraagd om inspirerende POP3-projecten in te dienen voor deze Award. Dit jaar ligt de focus op de thema’s bio-economie en klimaat.

Door deel te nemen aan de #RIA2020 vergroot je niet alleen de bekendheid van jouw POP3-project en de resultaten ervan op Europees niveau, je laat ook zien dat jouw POP3-project bijdraagt aan de maatschappelijke thema’s bio-economie en het tegengaan van klimaatverandering.

Data voor aanmelding, inzending en prijsuitreiking

Je inzending moet vóór 1 maart 2020 bij de ENRD binnen zijn. De ervaring leert dat het invullen van de aanmeldformulieren best wat tijd vergt, dus zorg dat je uiterlijk vóór 10 februari 2020 bij het Regiebureau POP hebt aangegeven dat je wil meedoen. De National Support Unit van het Regiebureau POP helpt jou graag bij het invullen van de aanmeldformulieren – de voertaal is Engels.

In juni 2020 vindt de prijsuitreiking in Brussel plaats. Een precieze datum volgt nog. Er zullen vier winnaars zijn. In elke categorie één, plus één publieksprijs.

Drie categorieën

Er zijn drie categorieën waarvoor projecten kunnen worden ingediend:

  1. Bio-economie: Deze categorie omvat POP3-projecten waarbij hernieuwbare producten door de landbouw worden geproduceerd en waarbij hernieuwbare producten en reststromen worden omgezet in producten met toegevoegde waarde, zoals voedsel, diervoeder, biobased producten en bio-energie.
  2. Klimaatmitigatie: Deze categorie omvat POP3-projecten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen of koolstofdioxide uit de atmosfeer verwijderen.
  3. Klimaatadaptatie: Deze categorie omvat POP3-projecten die de weerbaarheid van de landbouw vergroten tegen de negatieve effecten van klimaatverandering.

De NSU kan in totaal zes Nederlandse POP3-projecten indienen.

Criteria voor jouw inzending

De inzending moet voldoen aan de volgende criteria:

  1. Het project is (mede) gefinancierd uit POP3-gelden in de periode 2014-2020.
  2. Het project is afgerond of vergevorderd.
  3. De aanmeldformulieren worden in het Engels ingediend.

Procedure

Het project wordt ingediend door de National Support Unit (NSU) van het Regiebureau POP. De NSU maakt een voorselectie als dat nodig is. Een jury van de ENRD beoordeelt de inzendingen op hun resultaten, het aspect van netwerken, de overdraagbaarheid, beleidssynergiën, innovatie en inspirerende waarde.

We kijken uit naar je deelname!

Meer informatie:

Rural Inspiration Awards 2020 op de website van de ENRD.