Nieuws

Directeur Regiebureau POP benoemd

De heer ir. G. (Ger) de Peuter is per 15 mei 2018 benoemd als directeur Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).

Ger was al  sinds november 2017 interim-directeur van het Regiebureau POP.  Het Regiebureau POP is een gezamenlijke programmadirectie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies en is onafhankelijk gepositioneerd tussen Rijk en Provincies. De Network Support Unit (NSU) van het Netwerk Platteland is een onderdeel van het Regiebureau POP.


Ger heeft diverse functies vervuld bij het ministerie van LNV, waaronder die van directeur Bureau Bestuursraad LNV, programmadirecteur Natura 2000 en Kwartiermaker/Algemeen Secretaris ZBO Dierproeven.

Ger de Peuter