Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan informatie die u van of via deze website verkrijgt kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig, nauwkeurig en up to date mogelijk te laten zijn. Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen echter zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het Regiebureau POP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of een inschrijving te verwezenlijken. In die gevallen streven wij er naar u dat te allen tijde vooraf te laten weten. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij het Regiebureau POP. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is toegestaan zonder voorafgaande toestemming mits de bron vermeld wordt.