LEADER (lokale initiatieven)

Dorpsspookhuis Hertme - LEADER Zuidwest Twente

In 2018 zal het Rijksmonument ’t Oude Groothuys (“het Spookhuis”) worden verplaatst naar het terrein van het openluchttheater in Hertme. Met deze verplaatsing zal het casco worden gerestaureerd zodat het voor de komende jaren behouden blijft als cultuurhistorisch monument. Na de eigendomsoverdracht gaat Stichting Theater en Cultuur Hertme samen met Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme het Rijksmonument ‘t Oude Groothuys inrichten en geschikt maken als dorpshuis, waardoor het kan worden gebruikt voor allerlei kleinschalige culturele activiteiten, als steunpunt voor activiteiten en producties in het openluchttheater en voor sociale activiteiten voor de bewoners van Hertme. Met dit project blijft het Rijksmonument door een meervoudig gebruik duurzaam behouden. De toekomstige gebruikers en vrijwilligers van het Openlucht Theater worden nauw betrokken bij de realisatie en bij het toekomstig beheer en exploitatie van dit pand.

dorpsspookhuis