LEADER (lokale initiatieven)

Dorpswijngaard Houthem - LEADER Zuid-Limburg

De dorpsgemeenschap Houthem - St. Gerlach wil samen met de exploitant van de gerestaureerde Halte St. Gerlach (vakantiewoning) een dorpswijngaard realiseren. Dit project maakt onderdeel uit van een tiental initiatieven om de kwaliteit en belevingswaarde van het gebied te versterken. Daarmee wordt niet alleen de aantrekkelijkheid en verblijfswaarde van de aldaar gelegen toeris­tische verblijfsaccommodaties (waaronder Hoeve Broers/Chateau St. Gerlach en Halte St. Gerlach) vergroot, maar het geeft ook een impuls aan de samenwerking tussen bewoners onderling en met ondernemers, scholen en instellingen door het samen participeren in een wijngaard.

Dorpswijngaard Houthem