Nieuws

EC-enquête naar informatiebeleid rondom GLB (t/m 17 mei)

In opdracht van de Europese Commissie (DG AGRI), onderzoekt PPMI, een Europees bureau voor onderzoek en beleidsanalyse, hoe stakeholders geïnformeerd zijn over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een onderdeel van deze opdracht vormt een enquête onder belanghebbenden. Doe jij mee?

De doelgroep van de enquête bestaat uit begunstigden van het GLB (boeren en andere actoren in de voedselketen en plattelandsgebieden), leden van verschillende landbouwbedrijven en ngo’s en (beleids)medewerkers bij de overheid.

Je kunt de online enquête tot 18 mei 2020 invullen.