Nieuws

Een boer leert het beste van een andere boer

Veel POP3-projecten gebruiken demonstraties als middel om kennis te verspreiden. Bijvoorbeeld om de resultaten van innovatieontwikkeling te laten zien (maatregel 7 en 8) of specifiek om kennis te delen (maatregel 1). Ook de EU vindt het leren van boeren door boeren (peer-to-peer learning) belangrijk. Dat blijkt uit het feit dat maar liefst drie Horizon 2020 projecten zich hiermee bezig houden: AgriDemo-F2F, PLAID en NEFERTITI.

Demonstraties zijn een effectief middel om het leren tussen landbouwers onderling te bevorderen. Een boer leert immers het beste van een andere boer. Verschillende voorbeelden van demonstraties zijn door de H2020-projecten verzameld en geanalyseerd. Vervolgens is bepaald welke methodes voor het organiseren van demo’s het beste werken om het boer-tot-boer leren zo goed mogelijk tot uiting te laten komen. Dit heeft ook geleid tot aanbevelingen voor beleid om demonstraties te bevorderen.

Effectiviteit van demo’s vergroten

FarmDemo is de overkoepelende titel van de drie Europese projecten. Ze zijn allemaal gericht op het verbeteren van demonstratie als een middel om de verspreiding van innovaties te stimuleren. Op 2 april kwamen 50 betrokkenen bij deze projecten uit heel Europa in Den Bosch bij elkaar. ZLTO, deelnemer in AgriDemo, was de gastheer van deze bijeenkomst. De aanwezigen bespraken onder andere de mogelijkheden om de effectiviteit van demonstraties te vergroten. Twee tips: de deelnemende boeren moeten zich kunnen identificeren met het bedrijf waar de demonstratie plaatsvindt; blijf na afloop de groep informatie geven via foto’s, filmpjes en tekst.

Beheersing van aardappelopslag en onkruid in de Veenkoloniën

Een voorbeeld van het gebruik van demonstraties bij de maatregel Samenwerking voor Innovatie is een project in de Veenkoloniën. Hier worden nog veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt om aardappelopslag en onkruid te bestrijden. In een POP3-innovatieproject wordt dit probleem aangepakt door landbouwkundige kennis te verspreiden en hightech-apparatuur te ontwikkelen. Dit wordt onder andere gedaan in een praktijkproject om deze innovaties ter beheersing van onkruid en aardappelopslag te toetsen en te gebruiken als voorbeeld. De kennisverspreiding wordt o.a. gedaan via demonstraties (zie foto).

Bodemkwaliteit en benutting van vers gras in Limburg

Een voorbeeld van een project met demonstraties op het gebied van kennisverspreiding (maatregel 1) is te vinden in Limburg. In het project Bodem in Beeld gaat een groep akkerbouwers, melkveehouders en loonwerkers aan de slag met een precisie-aanpak van de bodem en betere benutting van vers gras. Op zes voorloper-/demobedrijven wordt de aanpak toegepast. Op open dagen op deze voorloperbedrijven wordt een brede groep landbouwers en loonwerkers uitgenodigd om o.a. demonstraties van precisie-werktuigen te bekijken en te ervaren.