Nieuws

EIP-Agri workshop over gezonde bodem

Op 7 en 8 oktober a.s. wordt in Portugal de workshop 'Healthy soils for Europe: sustainable management through knowledge and practice' gehouden. Dit is één van de thematische workshops die het Servicepoint EIP-Agri organiseert.

De bijeenkomst is bedoeld voor o.a. adviseurs, onderzoekers en betrokkenen bij EIP-projecten. Via deze link is meer informatie over deze workshop te vinden en kan de belangstelling aangegeven worden. De Europese Commissie maakt de uiteindelijke selectie van de deelnemers. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 mei. Reis- en verblijfkosten worden betaald, de eigen tijdsinzet niet.

Resultaten dragen bij aan onderzoeksagenda

In alle EU-landen is duurzaam bodembeheer een belangrijk onderwerp. In de workshop krijgt u een beeld van de verschillende EU-initiatieven op het terrein van bodemgezondheid, wordt informatie uitgewisseld en worden de lacunes in kennis onderzocht. De resultaten dragen onder andere bij aan de onderzoeksagenda van Horizon Europe rond bodemgezondheid.