Evenementen

5
juni 2019

AgriFoodTop Symposium

Over 11 jaar moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% zijn gedaald. De overheid ontwikkelt samen met de industrie verschillende beleidsplannen om dat te halen.