Nieuws

Experts gezocht voor 5 nieuwe Focus Groups

De Europese Commissie is op zoek naar deskundigen voor 5 nieuwe Focus Groups. Je wordt van harte uitgenodigd om te solliciteren naar een plek in een van deze expertgroepen. Dat kan tot 23 januari 2020. De groepen starten in maart 2020.

Focus Groups zijn tijdelijke groepen van experts die zich richten op een specifiek onderwerp en kennis en ervaring delen. De deskundigen kunnen boeren, adviseurs, wetenschappers of andere relevante actoren zijn. Elke groep zoekt naar praktische, innovatieve oplossingen voor problemen of kansen in de landbouw. De Focus Groups komen tweemaal bijeen en maken een rapport met conclusies en aanbevelingen. De resultaten worden onder andere gebruikt voor het Horizon Europe programma en de uitvoering van EIP-Agri. Meer informatie is te vinden op de website van het  Servicepoint EIP-Agri.

Onderwerpen van de 5 nieuwe Focus Groups

  1. Wildlife and agricultural production: hoe kunnen duurzame werkwijzen worden bevorderd om schade door wilde dieren in de landbouw te voorkomen en te beheersen en tegelijkertijd het wild te beschermen?
  2. Sustainable industrial crops in Europe: hoe kunnen industriële gewassen bijdragen aan nieuwe marktkansen, bedrijfsmodellen en duurzame landbouwsystemen die waarde creëren voor de landbouw, zonder de voedselproductie te vervangen?
  3. Reducing the plastic footprint of agriculture: Hoe kan het gebruik van plastic in de landbouw worden verminderd door recycling en de introductie van alternatieven?
  4. Sustainable beef production systems: Hoe kunnen op gras gebaseerde rundvleesproductiesystemen, die gebaseerd zijn op agro-ecologische principes, economisch duurzaam blijven?
  5. Climate-smart (sub)tropical food crops in the EU: Hoe kunnen (sub)tropische productiesystemen met gewasdiversificatie en geïntegreerde plantaardige en dierlijke productie worden bevorderd om ze economisch levensvatbaar en weerbaarder te maken tegen klimaatverandering?

Heb je praktische ervaring met of specifieke kennis over deze onderwerpen, solliciteer dan voor één van deze groepen. Deelnemers moeten ervaringen kunnen inbrengen vanuit de praktijk of vanuit het onderzoek. Aanmelden kan tot uiterlijk 23 januari 2020 via dit aanmeldingsformulier. De Focus Groups starten in maart 2020.

EIP-Agri Focus group

 

EIP-Agri Focus group