LEADER (lokale initiatieven)

Factorie Werkleerbedrijf - LEADER Kop van Noord-Holland

Werkleerbedrijf ‘De Factorie’ is een plek waar mensen, die door wat voor oorzaak dan ook een achterstand op de arbeidsmarkt en samenleving hebben opgelopen, les, onderricht en ondersteuning krijgen bij het leren van praktische vaardigheden door een groep gedreven, ervaren en enthousiaste senioren. De vaardigheden betreffen tuinonderhoud, tuininrichting, houtbewerking, boodschappen bezorgen, linnendienst, computerreparatie e.d. en deze diensten worden ingezet ten behoeve van thuiswonende ouderen die niet of in mindere mate in staat zijn om hiervoor zelf zorg te dragen. Op deze manier ontstaat er in de Kop van Noord-Holland een prachtig nieuw steunsysteem.