Nieuws

Geef je op voor de ENRD Rural Inspiration Awards

Volgend jaar organiseert het Europese netwerk van plattelandsontwikkeling (ENRD) een netwerkconferentie in Brussel om het tienjarig bestaan ​​te vieren. Een onderdeel van het evenement is een prijsvraag. Elk Netwerk Platteland is gevraagd om de meest opwindende en innovatieve projecten in te dienen voor deze 'Rural Inspiration Awards'. De prijzen zijn een erkenning voor de meest innovatieve, effectieve of inspirerende project dat door de plattelandsontwikkelingsprogramma’s in alle lidstaten wordt gefinancierd.  Wil je een project aandragen, stuur dan een mail naar regiebureau@rb.agro.nl  


Het voornaamste doel van de prijzen is om de zichtbaarheid van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling te vergroten. Daarnaast wil men de kennisoverdracht en het netwerken tussen belanghebbenden op het platteland bevorderen. Er zijn vijf hoofdcategorieën waarvoor projecten kunnen worden ingediend:

  • Versterking van het concurrentievermogen van de landbouw.  Onder andere door modernisering, vergroting van de weerbaarheid van landbouwbedrijven en diversificatie.
  • Milieu- en klimaatactieprojecten, met speciale aandacht voor hulpbronnenefficiëntie, bio-economie en biodiversiteit.
  • Leefbaarheidsprojecten (LEADER) die zich richten op revitalisering van dorpen, en innovatie.
  • Initiatieven voor versterking sociale samenhang met een focus op vernieuwing, jeugd en tegen gaan krimp.
  • Goede voorbeelden van de bottom-up aanpak van LEADER.

Elk Nationaal Netwerk Platteland kan per categorie twee projecten indienen, waarvan er 25 op de lijst worden geplaatst voor de prijzen.  De uiteindelijke 5 winnaars zullen worden gepresenteerd tijdens de prijsuitreiking op de Netwerkconferentie in april 2019 in Brussel. De regels voor inzendingen zijn als volgt:

  • Alle projecten moeten door POP3 worden gefinancierd
  • Projecten moeten al flink gevorderd zijn of afgerond.
  • Elk project kan slechts onder één categorie worden ingediend.

Als je een project hebt dat je wilt indienen of nomineren voor de awards, of als je vragen hebt, neem dan voor 7 december 2018 contact op met het Regiebureau POP:  regiebureau@rb.agro.nl.