Nieuws

Grensoverschrijdende samenwerking versterken

Het versterken van de samenwerken met onze buurlanden biedt kansen voor het POP3 programma. Vooral op het gebied van uitwisseling van kennis en ervaringen liggen er mogelijkheden. Door Brabant en Zeeland wordt al redelijk intensief samengewerkt met Vlaanderen. De gemeenschappelijke taal helpt hier een handje bij. Limburg en Gelderland kunnen baat hebben bij de samenwerking met Noordrijn-Westfalen en Overijssel, Drenthe, Groningen en Fryslân met Nedersaksen. Daarnaast is binnen het LEADER-programma een impuls aanwezig voor samenwerking tussen LEADER-gebieden.

Uitwisseling Nedersaksen – Noord-Nederland

Onlangs is een overleg geweest tussen de noordelijke provincies en Nedersaksen over innovatie in de landbouw (EIP-Agri). Gesproken is over de wijze van samenwerking. De uitwisseling van ervaringen over de EIP openstellingen in Groningen en Drenthe en in Nedersaksen werd van beide kanten gewaardeerd. Verder is afgesproken dat de EIP-projecten (Operational Groups) in Nedersaksen en in de vier noordelijke provincies in beeld worden gebracht, zodat bekeken kan worden op welke thema’s er verbindingen kunnen worden gelegd. In Nedersaksen zijn 28 innovatieprojecten in uitvoering en er komt nog een openstelling aan. In Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel ca. 40 projecten. Ook hier zullen de komende tijd nog projecten worden beschikt.

Het werken met gemeenschappelijke grensoverschrijdende openstellingen blijkt in de praktijk lastig. Het brengt veel rompslomp met zich mee. De energie kan beter worden gestoken in het versterken van de kennisuitwisseling en het verbinden van gelijksoortige projecten. Bekeken wordt of INTERREG voor de Eems-Dollard Regio een rol kan spelen bij de kennisuitwisseling.

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

We zijn ontvangen in het hoofdkantoor van de Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg. Deze organisatie heeft 2400 medewerkers en voert verschillende taken uit voor de landbouw, bosbouw en visserij in die deelstaat. Ze houden zich bezig met advisering, geven cursussen, doen onderzoek, voeren projecten uit (waaronder EIP-projecten) en hebben een laboratorium voor grond- en gewasonderzoek. Het lijkt sterk op de structuur van het Landbouwschap en productschappen zoals we die in Nederland kenden. De uitvoering van al deze zaken binnen één organisatie heeft voordelen.

Internationale samenwerking LEADER

Binnen het LEADER-programma kunnen de gebieden subsidie ontvangen voor uitwisseling met andere LEADER-gebieden. Zo heeft Noordwest Fryslân een gebied in Denemarken bezocht. De deelnemers hebben er ideeën opgedaan voor projecten en de gezamenlijke ontdekkingstocht heeft geleid tot verbinding tussen de deelnemers uit het eigen gebied.

In Overijssel heeft de uitwisseling met Noordrijn-Westfalen geleid tot concrete projecten. Onder andere een project om een beek te verbeteren, waarbij wordtsamengewerkt door 4 LEADER-gebieden.

Samenwerkingsagenda’s

Ook op overheidsniveau wordt de grensoverschrijdende samenwerking gestimuleerd. Zo zijn er onlangs samenwerkingsagenda’s opgesteld tussen Nederland en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Het doel is om de bilaterale relaties te versterken op het gebied van handel, bereikbaarheid, kennis en innovatie. De landbouw staat niet expliciet op de Samenwerkingsagenda met Nedersaksen. Maar omdat zowel in Nedersaksen als in Noord-Nederland de landbouw een belangrijke sector is, lijkt versterking grensoverschrijdende samenwerking in deze gebieden absoluut de moeite waard.

Foto:

Van links naar rechts:

  • Dirk Jan Imminga – POP-coördinator Drenthe
  • Ben Kowalski – Innovatiemakelaar Nedersaksen
  • Michael Schrörs - Ministerie van Landbouw Nedersaksen
  • Kees Anker- EIP-coördinator Nederland
  • Bettina Rocha – EIP-coördinator Duitsland
  • Rainer Mennen -  Landwirtschaftskammer Nedersaksen
  • Nynke de Jong – Beleidsmedewerker landbouw Groningen