LEADER (lokale initiatieven)

Hersteltuin Helpcenter Schinnen - LEADER Zuid-Limburg

De Stichting Helpcenter biedt op uiteenlopende manieren hulp aan mensen in praktische en sociale armoede die kampen met sociale uitsluiting. De aanpak is altijd gericht op herstel en vergroten van zelfredzaamheid. Het bestaande aanbod voor ondersteuning wordt uitgebreid met een Hersteltuin: een moestuin voor de duurzame productie van groenten en fruit op een voormalig sportterrein of andere geschikte grondstuk met een oppervlakte van enkele hectares. Het Helpcenter wil met de Hersteltuin een plek creëren waar mensen zich ontwikkelen, meedoen en van waarde zijn voor zichzelf en voor anderen. Daarnaast kan de tuin voorzien in gezonde voeding voor de deelnemers en andere mensen in armoede. Het project betreft de eerste aanleg en succesvolle opstart van een een duurzame en toekomstbestendige moestuin, en de gelijktijdige ontwikkeling van een sluitend verdienmodel voor de verdere exploitatie. De landschappelijke inpassing krijgt bijzondere aandacht.