Nieuws

In Flevoland wordt gewerkt aan de toekomst van de akkerbouw

Op 10 september werd in Ens (Noordoostpolder) de Akker van de Toekomst geopend. De initiatiefnemers, die voor het project POP3-subsidie van de provincie Flevoland hebben ontvangen, willen de komende jaren op dit proefveld aantonen dat forse reducties van onder meer gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en water mogelijk zijn. Op een perceel van 4 hectare staan nu nog groenbemesters. In het najaar gaat het project daadwerkelijk van start en zullen in stroken aardappel, peen, rode biet, ui en granen worden geteeld.

Stevige ambities

De grote uitdaging is volgens projectleider Digni van den Dries om aan te tonen dat ondanks de forse vermindering van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en water er toch een goede oogst van het land is te halen. “De komende jaren staan ons flinke uitdagingen te wachten, maar ik verwacht dat het gaat lukken.”

Bij de Akker van de Toekomst worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. Toepassen van strokenteelt van 3.15 meter breed, waarbij ze vaste rijpaden hanteren (zie foto)
  2. Maximaal gebruik maken van de natuur
  3. Rotatie met 5 gewassen
  4. Ontwikkelen en uiteindelijk inzetten van lichte en autonome apparaten
  5. Gebruik van precisielandbouw technieken
  6. De grond wordt zo lang mogelijk groen gelaten
  7. Gebruik van compost

wielbreedte 3.15 meter

De natuur inschakelen voor een hogere opbrengst

Dirk van Apeldoorn, onderzoeker van de WUR in Lelystad, is er van overtuigd dat strokenteelt de toekomst heeft. “Strokenteelt zorgt voor meer (bio)diversiteit in een perceel, waardoor ziekten en plagen worden beperkt en een hogere opbrengst kan worden gerealiseerd. Strokenteelt is met de huidige techniek al mogelijk, maar voor verdere diversifiëring ontbreekt de juiste techniek nog. Er is nog veel ruimte voor optimalisatie”. Van Apeldoorn is blij met dit project. Het kan bijdragen aan zowel een verdienmodel als meer biodiversiteit.

Opening Akker van de Toekomst