Innovatie

Innovatie

De landbouw moet blijven vernieuwen. Door innovaties ontstaan nieuwe verdienmogelijkheden voor boeren en tuinders en wordt de landbouw duurzamer. Hierbij kan het gaan om een nieuwe techniek, een nieuw product of de vernieuwing van een proces.

In POP3 is geld beschikbaar, waarmee provincies innovatie in de landbouw kunnen stimuleren. Daarvoor staan een paar maatregelen ter beschikking:

  • Bij “Samenwerking bij innovatie” wordt in kleine groepen gewerkt.  In deze divers samengestelde groepen gaan de deelnemers met een innovatief idee of  met een probleem aan de slag. Praktijkvragen zijn leidend, in de groepen zit altijd minimaal één boer of tuinder. Verder kunnen bijvoorbeeld adviseurs, onderzoekers of personen uit de afzetketen deelnemen. Een bijkomend voordeel van deze werkwijze  is dat praktijk en onderzoek dichter bij elkaar worden gebracht.
  • Daarnaast kan de verspreiding  van de ontwikkelde kennis over innovaties worden gestimuleerd. Dat kan door bijvoorbeeld demonstratie, ondernemerscoaching of voorlichting.
  • Ook kunnen de provincies investeringen in de landbouw subsidiëren, zodat de innovatie verder wordt uitgerold.
  • Tenslotte heeft het ministerie van Economische Zaken de regeling “Garantstelling marktintroductie innovaties”, waardoor  het risico dat een bedrijf loopt om een nieuw product op de markt te zetten wordt afgedekt.

 

 

Initiatieven (20)