Nieuws

Innovatie in de landbouw: over tenderen, modelregeling en zorgen

'Kennisoverdracht door verhalen levert meer op dan droge rapportages.’, ‘Een Renaissance waarin boeren de grote vernieuwers zijn’ en de zorg dat strakke regels weinig ruimte geven aan voortschrijdend inzicht en creativiteit. Dat zijn een aantal uitspraken en opmerkingen uit de bijeenkomst “Innovatie in POP3 voor innovatiemakelaars”

Bijna 30 adviseurs en innovatiemakelaars kwamen 5 november op uitnodiging van de Network Support Unit van het Netwerk Platteland in Utrecht bijeen voor een bijeenkomst over Innovatie in de landbouw in het kader van POP3 en EIP-Agri. Na een start over de aandachtspunten en kansen van tenderen door Maarten Vrolijk (Wageningen Universiteit), gaf Annemiek Canjels (NSU Netwerk Platteland) uitleg over EIP-Agri.

5 nov2

Jeen Guikema (provincie Overijssel) vervolgde met de modelregeling POP3. De modelregeling is een overzichtelijke samenvatting van alle spelregels die aan bod komen bij het aanvragen van POP subsidie.

De deelnemers konden vervolgens kiezen uit drie verschillende workshops waarna de bijeenkomst afgesloten werd door Kees Anker (NSU Netwerk Platteland) die daarbij nog een terugkoppeling gaf van de enquête die gehouden is onder de deelnemers.

Lees hier het uitgebreide verslag van de bijeenkomst.

Presentaties uit de workshops

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze bijeenkomst of over EIP-Agri? Neem dan contact op met Annemiek Canjels: a.canjels@rb.agro.nl (06-46195458) of Kees Anker: c.anker@rb.agro.nl (06-15068243)

Annemiek Canjels