Innovatieproject

Agroforestry-Notenpark 't Zand

Projectbeschrijving

Probleem

 Ondanks de grote en stijgende vraag is er in Nederland geen noemenswaardige professionele notenteelt. Vrijwel alle walnoten en hazelnoten worden geïmporteerd, terwijl het Nederlandse klimaat en de omstandigheden zich toch uitstekend lenen voor de productie van walnoten en hazelnoten. Daarnaast behoeft het beoogde notenproductiegebied in gemeente Lingewaard een nieuwe landschappelijke invulling waarbij de notenteelt ter aanvulling of ter vervanging van bestaande agrarische activiteiten kan dienen.

Doelstelling

De haalbaarheid toetsen om te komen tot een korte-Notenketen waarvan de productie, zeker ten dele, kan plaats vinden in het gebied ’t Zand, gemeente Lingewaard. Het economisch, het ecologisch en het maatschappelijk-landschappelijk perspectief zullen gewogen worden. Het betreft een korte voorzieningsketen en dat houdt in dat tussen de producent en de eindgebruiker van de noot maar een andere schakel mag zitten.

Aanpak

Voor de realisatie van de doelstelling worden de volgende aantal activiteiten uitgevoerd:

  •  Vorming projectmatig samenwerkingsverband: vanuit de partnergroep van deze projectaanvraag worden organisaties en ondernemers betrokken die bij kunnen dragen aan de realisatie van een korte notenketen
  • Het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovaties van een korte voorzieningsketen: wanneer het samenwerkingsverband is opgesteld, kunnen de mogelijkheden voor de realisatie van een korte notenketen geïnventariseerd worden. Onderzocht wordt welke producten interessant zijn om te produceren (hazelnoten, walnoten, zonder of met schaal, e.d.), welke  partners en initiatieven aanwezig zijn voor lokale productie en afzet; welke percelen beschikbaar zijn en de technische randvoorwaarden voor deze percelen (bijvoorbeeld waterbeheer), de optimale juridische situatie om de exploitatie op de percelen te kunnen bewerkstelligen en de raakvlakken met andere ruimtelijke functies, zoals recreatie en educatie of agroforestry

Resultaat

Een notenproducent (de streekproducent), notenverwerker en notenafnemer willen in Gelderland een korte voorzieningsketen vormen omdat men duurzame, ecologische en economische kansen ziet voor noten. Hiertoe wordt een netwerk gebouwd en worden onderzoeken uitgevoerd.

Projectleider

Daan Kuiper
CropEye
06-51216159
daan.kuiper@cropeye.com

Partner(s)

  • De Zandse Notengaard
  • Gemeente Lingewaard
  • Hogeschool Van Hall Larenstein