Innovatieproject

Bagger, plagsel en maaisel uit eigen streek als bodemverbeteraar op basis van Brickz

Projectbeschrijving

Probleem

De samenwerkende partijen willen de volgende problemen aanpakken in dit project:

 • Achteruitgang van de bodemkwaliteit en daarmee het productievermogen van agrarische gronden
 • Verbeteren van de watervasthoudend vermogen van de bodem en daarmee verkleinen van de impact van droogte op het productievermogen van de grond
 • Verminderen van de uitspoeling van nitraat
 • Verlagen van het bestrijdingsmiddelengebruik door een gezonder bodemleven, waardoor ziektegevoeligheid van gewassen afneemt
 • Verwaarden van lokaal slib, maaisel en plagsel als meststof; • Verkleinen van de transport kilometers van meststoffen / afvalstoffen door regionale ketens te vormen;

Aanpak

Er wordt een geheel nieuwe keten van producenten en afnemers, voor een product (Brickz) dat is gebaseerd op riviersediment en andere waardevolle reststromen die nu nog een kostenpost zijn:

 • Verkenningen naar de behoeften aan meststoffen, de beschikbare slibvoorkomens en de beschikbare plagsel en maaisel
 • Assortiment Brickz vaststellen: uitwerken van de samenstelling van een aantal Brickz varianten en de productiewijze afstemmen op grondstofstromen
 • Testfase: productie van minimaal 3 Brickz varianten; toepassing van de Brickz op totaal minimaal 50 ha; Monitoring van de effecten en communicatie over de resultaten
 • Uitwerking businessplan van mogelijke lokale tot regionale ketens voor Brickz

Verwacht resultaat

Brickz is een innovatieve, nieuwe meststof in blokvorm. Brickz worden gemaakt van lokale en regionale afvalstoffen (rivierslib, plagsel en maaisel), van nature rijk aan organische stof en sporenelementen en actief verrijkt met gezonde bodemschimmels en mycorrhiza. In onze samenwerking willen we lokale keten(s) opzetten om Brickz van lokale grondstoffen toe te passen in de landbouw ten behoeve van bodemverbetering.

Website

Projectleider

Tom Bade
Triple E
06-5478 7728
tom@tripleee.nl

Partner(s)

 • Boomkwekerij Rendering
 • Melkveehouderij Maatschap Langenkamp-Niens
 • Natuurlijke kwekerij Decohof Overgoor
 • Landschap Overijssel