Innovatieproject

Biodivers Fruit Telen Limburg

Beschrijving project

Probleem

 In het project Biodivers Fruit, werken we aan een robuuste, veerkrachtige fruitteelt, die beter kan reageren op klimaatverandering. Veel fruitbedrijven zoeken naar mogelijkheden om hun teelt milieuvriendelijker te maken, en beter bestand tegen klimaatfluctuaties. Biodiversiteit op het bedrijf speelt daarin een belangrijke rol. Meer biodiversiteit zorgt voor toename van natuurlijke plaagbestrijders. En een goede bestuiving is cruciaal voor een goede opbrengst en kwaliteit. Door klimaatveranderingen zijn deze natuurlijke functies nog belangrijker geworden. Veel fruitbedrijven zijn echter nog niet ingericht op een goede huisvesting van natuurlijke vijanden en wilde bestuivers.

Aanpak

Op de betrokken fruitbedrijven worden maatregelen getest die aantallen en diversiteit van bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van de aanwezige problemen met plagen en bestuiving op de betreffende bedrijven. Met behulp van twee tools (de BIJenBLOEM, en het Spinnenweb Natuurlijke Vijanden) wordt geĆÆnventariseerd welke sterke en zwakke kanten de bedrijven hebben op het gebied van bestuivers en natuurlijke vijanden.

Vervolgens worden maatregelen uitgezet en getest op de betreffende bedrijven, om deze aantrekkelijker te maken voor bestuivers en natuurlijke vijanden. De kennis over de aanwezige insecten wordt vergroot zodat de juiste maatregelen worden genomen. Telers worden zo gemotiveerd binnen hun bedrijf meer rekening te houden met de bloei van gewassen, nestgelegenheid voor bestuivers en de effecten van gewasbeschermingsmiddelen.

Verwacht resultaat

Het project leidt tot kennis over bedrijfstechnische innovaties die gericht zijn op het inpassen en versterken van biodiversiteit op het bedrijf. De basis hiervoor is een praktijkstudie waar op bedrijfsniveau gekeken wordt welke maatregelen de functionele biodiversiteit en soortenrijkdom verbeteren, op gebied van bestuiving en natuurlijke plaagbeheersing. Het project geeft praktische handvaten voor telers van hardfruit (appel en peer), om deze maatregelen toe te passen

Website
https://delphy.nl/news/nieuw-project-biodivers-fruittelen-gestart/
http://www.louisbolk.org/news/400/161/Start-nieuw-project-Biodivers-Fruit-met-telers-in-Limburg/d,Nlactueel

Biodivers Fruit Telen

Projectleider

Willemijn Cuijpers
Louis Bolk Instituut
0343-52 38 60
w.cuijpers@louisbolk.nl

Partner(s)

  • Levels Biofruit
  • Gerjan Brouwer - Delphy
  • Wolters Ekofruit
  • Puur Vandewall
  • Fruitbedrijf Heiland