Innovatieproject

Champellet

Projectbeschrijving

Probleem

Champost staat bekend als een goede bodemverbeteraar, de toepassing wordt echter bemoeilijkt door de bestaande mestwetgeving en de houdbaarheid van het product. Binnen dit project wordt getracht deze nadelen te tackelen met een innovatieve bewerking van het product. Een uitgevoerde haalbaarheid studie heeft aangetoond dat deze ontwikkeling commercieel zeer perspectiefvol is.

Aanpak

De afgewerkte champost wordt gedroogd met duurzame warmte die op het champignonteeltbedrijf zelf wordt opgewekt. Vervolgens wordt het materiaal gepelletiseerd en afhankelijk van de afnemer, eventueel voorzien van additieven of een coating. Dit innovatieve product en proces bestaat nog niet, en wordt ontwikkeld binnen dit project. De ondernemers zijn voornemens te investeren in een installatie en de processen rondom deze opwaardering. Al van 2010 zijn de deelnemers aan het samenwerkingsverband bezig met duurzame energie en duurzaam (biologisch) telen en werken samen met bedrijven uit de EU die dezelfde doelstellingen nastreven.

Resultaat

De bestaande champost reststroom die als waardevolle bodemverbeteraar wordt gezien, kan door het innovatieve proces opgewaardeerd worden om zo additionele voordelen te bieden voor alle schakels in de keten. Wat leidt tot een duurzaam bodembeheer in Nederland en uiteindelijk Europa.

 

Champelet

Projectleider

Arjan Heeren
Champignonkwekerij ’t Voske
0413-368672
info@voskeuden.nl

Partner(s)

  • Heereco
  • Wattplant