Innovatieproject

Circulair veevoer: van food naar feed

Projectbeschrijving

Probleem

De varkensvleesconsumptie binnen de EU is stabiel. De verwachting is dat de productie richting 2025 een groei laat zien van 1.5%. Wereldwijd neemt de vraag naar varkensvlees toe. Een verandering van de Nederlandse sector is noodzakelijk om de concurrentiekracht met andere landen te behouden en te versterken. Dit kan door te werken aan nieuwe verdienmodellen. Een belangrijke factor die invloed heeft op het verdienmodel in de varkenshouderij zijn de voerkosten.

Aanpak

  • Het realiseren van een locatie waar reststoffen uit de humane voedingsindustrie worden verwerkt tot nuttig varkensvoer
  • Er worden 3 vleesvarkensbedrijven geworven die per bedrijf een reductie van 50% tot 80% van hun veevoeding kunnen behalen door gebruik te maken van de nieuwe vorm van veevoer
  • Er worden 3 zeugenhouders geworven waar gestreefd wordt per bedrijf een reductie van 20% tot 40% van hun veevoeding te behalen door gebruik te maken van de nieuwe vorm van veevoer.

Resultaat

Het project “Circulair veevoer: van food naar feed” werkt aan de verbetering van diergezondheid, klimaat en economische draagkracht binnen de varkenshouderij door een voorbeeld project te realiseren waar wordt samengewerkt met partijen in de keten

Projectleider

Tom Ploeger
DLV Advies
06-51587132
t.ploeger@dlvadvies.nl

Partner(s)

  • Smeijers Agrofeed
  • Landbouwbedrijf Smeijers
  • Vechtdal Varkens