Innovatieproject

Compost composities

Projectbeschrijving

Probleem

Intensief gebruik van de bodem leidt vaak tot een verslechtering van de bodemkwaliteit en daarmee tot verminderde ziekteweerbaarheid. Het risico op bodem gebonden ziekten en plagen neemt dan toe. Dit geldt zowel voor de akkerbouw als voor vollegronds kasteelt. In dit project wordt ingezet op het gebruik van compost als bodemverbeteraar om bodemziektes te onderdrukken en algemene bodem- en plantweerbaarheid te vergroten.

Aanpak

Onderzoek wordt gedaan naar composttoevoegingen waarbij enerzijds uitgegaan wordt van specifieke wensen uit de praktijk en anderzijds wordt gekeken naar meer algemene weerbaarheid van het gewas door een verbetering van de bodemkwaliteit. Naast het terugdringen van ecologisch onwenselijke maatregelen zoals grondstomen, gebruik van chemische middelen en kunstmest wordt door het toepassen van verrijkte compost ook een verhoogde gewasopbrengst beoogd. Het onderzoek wordt voor twee sectoren uitgevoerd:

  • Het gebruik van met plantinhoudstoffen en micro-organismen verrijkte compost in de akkerbouw, waarbij in eerste instantie de focus ligt op de lelieteelt. Hierbij kijken we vooral naar algemene ziektewering.
  • Het effect van verrijkte compost in de vollegronds kasteelt (bloementeelt waaronder chrysanten en biologische vruchtgroenten). Voor de intensieve teelten speelt specifieke ziekte weerbaarheid een belangrijke rol.

Resultaat

Dit project richt zich op de verwaarding van groenafval reststromen, ofwel compost, door verrijking met micro-organismen of plantgerelateerde stoffen. Het gebruik van verrijkte compost als bodemverbeteraar wordt zowel in de akker- als in de tuinbouw onderzocht in praktijkproeven. Hierbij wordt gekeken naar algemene bodem- en plantweerbaarheid en specifieke onderdrukking van plantenziektes.

Website

 

Compost composities

Projectleider

Anja Kombrink
Hilbrands Laboratorium BV
0593-582828
a.kombrink@hlbbv.nl

Partner(s)

  • Cees Ruhe
  • Ecostyle
  • Bioclear earth