Innovatieproject

De ontwikkeling van een duurzaam en economisch verantwoord leliebollenspoelproces

Beschrijving project (project is afgerond)

Probleem

 • De leliebollensector gebruikt voor het schoonspoelen van de bollen na de oogst grote hoeveelheden spoelwater voor het verwijderen van zand, wat een belasting kan vormen voor het milieu door opslag en zandverplaatsingen en uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. De virusbesmetting tijdens het spoelproces vormt een extra uitdaging om het proces recirculeerbaar te maken. 
 • Het samenwerkingsverband van lelietelers, KAVB, experts, ondersteund door twee waterschappen streeft naar het behoud van de lelieteelt en daarmee van de werkgelegenheid in Overijssel. Door de maatregelen die getroffen worden, wordt aan de regelgeving voldaan.

Aanpak

 • Praktijkklare oplossingen worden ontwikkeld met kennis uit de mijnbouw en van fysisch-chemische oorsprong om het spoelproces recirculeerbaar te maken.
 • Het innovatieve spoelproces heeft als doel tot een sterke reductie van spoelwater te komen en virusbesmetting tegen te gaan, waardoor een efficiĆ«nte gebruik van water kan worden gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat het gewasbeschermingsmiddelengebruik sterk teruggedrongen kan worden.
 • Scheiding van zand en bollen wordt geoptimaliseerd en zand wordt teruggebracht naar  het perceel van herkomst. Er treedt geen grondvermenging op. Opslag van zand wordt vermeden en transportbewegingen worden meer dan gehalveerd.

Eindresultaat

De uitgevoerde activiteiten en de behaalde resultaten zijn in lijn met de verwachtingen van het project. Er is een leliebollenspoelsysteem ontwikkeld dat recirculeerbaar is en tevens economisch voordelen biedt:

 • Het watergebruik is met 50-75 % teruggebracht,
 • Vervoersbewegingen zijn verminderd
 • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is verminderd, omdat virusverspreiding met het procede vermeden wordt.

Het ontwikkelde apparaat (de desanding-rig) blijkt in staat het spoelwater effectief te kunnen ontdoen van zand en organisch materiaal. Het zand/organisch materiaal wordt door de kiepwagen, die de bollen eerst naar het spoelcentrum heeft gebracht, teruggevoerd naar het perceel. Het definitieve ontwerp is overgedragen aan een mechanisatiebedrijf, die deze machines in de markt zet. Er is veel belangstelling voor. Om het bollenspoelwater volledig virusvrij te krijgen zonder dat schade aan de bol wordt toegebracht, is het wervelbad met toebehoren ontwikkeld.

Website
http://agrarischwaterbeheer.nl/content/de-ontwikkeling-van-een-duurzaam-en-economisch-verantwoord-leliebollenspoelproces

Leliebollen spoelproces

Projectleider

Marcel Markhorst
Markhorst VOF
0523 - 231324
info@markhorstbloembollen.nl

Partner(s)

 • J.W. Ormel
 • S. Huetink
 • H. Schrieken
 • M. Trip
 • H.E.J. Schukkert
 • E.R.C. van Hulzen en R.H. Boschman
 • A.T.J. en A.J. Snoek
 • P. Tromp
 • H.J. de Weerd en F.J. de Weerd-Wonink
 • E.G.B. Peltjes en H. Kleinjan
 • A. Hoogendijk - KAVB