Innovatieproject

De Zuileshoeve: Circulair landgebruik

Beschrijving project

Probleem

Rondom circulair grondgebruik wordt een samenwerking georganiseerd die nodig is om de Zuileshoeve om te vormen tot een multifunctioneel centrum. Dat centrum dient als spil van de agroecologische samenwerking tussen de schaapskudde (die graast in de Biesbosch), de akkerbouwer en melkveehouderij rondom het natuurgebied.

Aanpak

Er wordt onderzocht onder welke randvoorwaarden er rondom de Biesbosch een combinatie gemaakt kan worden van ecologische en economische kringlopen en dat in samengaan met vormen van circulair grondgebruik als natuurbeheer en grondgebonden landbouw.

Verwacht resultaat

  • Een projectplan, een financieringsplan en een plan voor governance en participatie.
  • Verder wordt ernaar gestreefd te komen tot het vaststellen van een juridisch passende organisatievorm voor de samenwerking.

 

Website

Zuileshoeve

Projectleider

Martin Woestenburg
Martin Woestenburg Landschapsjournalistiek
06 - 52 38 18 41
martin@woestenburg.nl

Partner(s)

  • Schaapskudde Eiland van Dordrecht
  • Parkschap Nationaal Park de Biesbosch