Innovatieproject

Duurzame eiwittransitie

Beschrijving project

Probleem

Diervoedergrondstoffen met eiwithoudende grondstoffen worden geïmporteerd, terwijl het mogelijk is om tot een zelfde benutting van mineralen en eiwitten te komen door lokale grondstoffen te kiemen. Daarmee wordt tegelijk ook mineralen- en mestoverschot aangepakt.

Aanpak

  • Het praktijkrijp maken van het kiemen van regionale geteelde eiwitrijke diervoedergrondstoffen zoals granen, erwten, veldbonen, lupine, en zonnebloempitten voor pluimveevoer.
  • De machine waarmee dit gebeurt, moet aangaande een aantal aspecten worden geoptimaliseerd. (Deze machine bevindt zich in Oostenrijk en wordt op kleine schaal gebruikt voor het kiemen van granen.)

Verwacht resultaat

  • Regionaal gekiemde diervoedergrondstoffen zodat het niet meer noodzakelijk is dat eiwithoudende grondstoffen (bijv. soja) worden geïmporteerd.
  • Sterke toename van de mineralen- en eiwitbenutting van gekiemde grondstoffen en daarmee tegelijk een bijdrage aan het terugdringen van het het mineralen en mestoverschot.

 

Website

Projectleider

Chris en Marjanne Borren
Maatschap. C. Borren en M.J. Borren - Van Malenstein
0342-473337
cborren@kpnplanet.nl

Partner(s)

  • Reudink Diervoeding B.V.