Innovatieproject

Elektronenboer, de saldering voorbij

Beschrijving project (project is afgerond)

Probleem

Melkveehouderijbedrijven hebben grote daken en dus veel potentie voor zonne-energie. De salderingsregeling maakt het eenvoudig mogelijk om zonder technische voorzieningen het jaarverbruik op te wekken terwijl de energie niet op die momenten wordt geproduceerd wanneer het nodig is. Inmiddels is aangekondigd dat de salderingsregeling de komende jaren wordt afgebouwd en is de vraag hoe het verder moet. Opslag van elektriciteit in een batterij is een van de oplossingen. De vraag is hoe we dit bedrijfseconomisch haalbaar maken.

Aanpak

  • Er wordt gezocht naar mogelijkheden om gezamenlijk met andere bedrijven toegang te krijgen tot de elektriciteitsmarkt. Immers agrarische bedrijven hebben collectief een grote potentie als leverancier van duurzame energie, maar mede door de saldering is er geen prikkel om die potentie tot waarde te brengen. Met het afschaffen of langzaam verdwijnen van de saldering vanaf 2020 biedt die potentie minder perspectief.
  • Voor het model wordt gezocht naar een optimaal gebruik van de mogelijkheden die de toegang tot de elektriciteitsmarkt zonne-energie agrariërs biedt. Hierbij wordt, als eerste in Europa, een Zink-Bromide redox-flow batterij toegepast voor het opslaan van electriciteit.

Eindresultaat

Doel van het project was het ontwikkelen van een innovatief post-salderings businessconcept voor productie, opslag en levering van duurzame energie door samenwerkende Gelderse boeren. De conclusies van het project zijn:

  • De metingen aan het batterijsysteem wijzen uit dat de inkomsten die gegenereerd kunnen worden door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van de elektriciteitsmarkt en de maximalisatie van zelfconsumptie niet voldoende zijn om een aanvaardbare terugverdientijd te realiseren bij het huidig kostenniveau van batterijen. Het coöperatief element geeft wel kostenvoordelen omdat de kosten van de hiervoor noodzakelijke aggregator (samenbindend energiebedrijf) kunnen worden gedeeld.
  • Aangetoond is dat de techniek zeer betrouwbaar en adequaat kan reageren op marktsignalen. Ook is aangetoond op welke wijze een kostenefficiënte inzet van batterijen mogelijk is via koppeling van meerdere batterijlocaties bij boeren bedrijven.
  • Maximalisatie van de consumptie van eigen opgewekte energie levert te weinig op. Bij het huidig kostenniveau van batterijen is dus een aanvullend instrumentarium nodig om het financieel aantrekkelijk te maken voor een boerenbedrijf.

Website
www.trinergie.nl

Elektronenboer

Projectleider

Jeroen de Veth
De Veth Management B.V.
024 - 3245454
jdeveth@trinergie.nl

Partner(s)

  • Maatschap E.J.R. Borgman & A.H. Borgman Roeterdink
  • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
  • ICL-IP Terneuzen
  • LTO Noord Projecten
  • AgroPower